Udigvet 25.09.2014

Klovtofte

Klovtofte anno 1929. Krydset Roskildevej/Taastrup-Køgevej

Trods sin mindre størrelse er Klovtofte lige så gammel som de andre landsbyer. I 1346 er navnet skrevet som Klønætoftæ og i 1391 som Klofuetofte. Navnet kommer af "klof", der betyder en kløft eller en dyb dal og "tofte", der betyder et område afsat til bebyggelse. Altså "Bebyggelsen ved kløften". I 1682 havde Klovtofte fire gårde. Ved udskiftningen i 1788 bestod landsbyen af 5 gårde og 3 huse, i de to af husene boede en smed og en hjulmager. Selvom der kom en jernbanestation lige syd for landsbyen, skete der ikke den store udvikling i 1800-tallet. I 1830 var der 6 gårde og 5 huse, hvoraf de tre havde jord. Først i 1890'erne begyndte der at ske en industrialisering, idet der blev anlagt et teglværk. I starten af 1900-tallet kom der yderligere industrier i landsbyen, som bevirkede, at den udviklede sig til en industriby med meget lidt beboelse. I 1960-70 blev landsbyjorden inddraget til vej, den blev brugt til motorvejssammenfletning, og navnet "Klovtoftekrydset" er for mange endnu forbundet med trafikproblemer. I dag er Klovtofte helt sammenvokset med stationsbyen Taastrup. Af landsbyens gamle gårde er endnu to tilbage, og Gl. Bakkegård ligger endda på sin oprindelige plads. [i](fra Kroppedal Museum)[/i]


Andre historier