Udigvet 10.08.2015

Kallerupgård

Gårdejer Henrik Nielsen og hans kone Marie Kristine foran stuehuset, som han lod opføre i 1862. Foto fra ca. 1900. Til højre Kallerupgård i 1995. (Else Trier)

Andre historier