Udigvet 03.11.2019

Hus fra Vikingetid i Vridsløsemagle

På den anden side af Kroppedals Allé har arkæologerne i 1990’erne afdækket 6 huse fra 7-800 tallet. Mens 3 af husene var beboelseshuse, var tre andre små udhuse Det bedst bevarede hus har man valgt at forevige, ved at markere det med hvide stolper.

Huset var et ­hus på 240m2. Det var 27 m langt og 8 m bredt. Det rummede både beboelse og en stald mod øst. På loftet var der et enormt kornlager. Dette hus og til­svaren­de huse er for­løbere for de gårde, der om­kring år 1000 lagde sig fast inde i landsbyen Vrids­løsemagle.    

(Else Trier)


Andre historier