Udigvet 08.11.2014

Høstarbejdere med selvbindere

Billedet fra 1905 er taget på markerne øst for Kohojvej, hvor der er nu grusgrav og deponi. (fra Lokalhistorisk Arkiv)

Andre historier