Udigvet 02.11.2019

Forten og Mindesten i Baldersbrønde

Foran ligger det gamle fællesareal, Forten. I 1980 retablerede man bystævnet for at mindes, at bymarken engang blev drevet i fællesdrift. 

Mens selve bystævnet har været nedtaget, er lauget Baldersbrønde Bylaug modsat kommunens andre bylaug - aldrig blevet opløst. Bylauget er dog blevet moderniseret, så f.eks. kvinder, i tidens ånd, nu gerne må deltage i festerne. 
(Else Trier)


Andre historier