Udigvet 07.10.2014

Brønzealderhøje

På kortet ses 18 velbevaret brønzealderhøje indtegnet med navn. Tidliger var der over 80. Brønzealderhøjen er ligesom dysserne gode vejvisere for, hvor folk boede ca. 1800 år f.v.t. fordi højene ligger normalt nedenfor bopladserne. (far Else Trier)

Andre historier