Udigvet 01.10.2014

Baldersbrønde

Baldersbrønde er endnu en af de gamle landsbyer i Høje-Taastrup kommune, som var beboet i stenalderen. Navnet består af tre led: mandsnavnet "Balli", "torp" der betyder en udflytterbebyggelse, og "brønd", der betyder brønd eller kilde. Navnet kan derfor oversættes til "Brøndene ved Ballis udflytterbebyggelse". Det har intet med guden Balder at gøre. Første gang navnet er nævnt i de skriftlige kilder er i 1321 som Baldorpsbrynnæ. Baldersbrønde er struktureret som en sluttet fortelandsby med gårdene omkring en åben forte med et meget stort gadekær. Denne middelalderlige struktur er endnu til stede og synlig. I 1682 var her 12 gårde og 4 huse, der fæstede under forskellige herremænd. Efter udskiftninger i 1778 og 1788 var der kun 11 gårde tilbage. Omkring 1830 var gårdenes antal reduceret til 10, mens antallet af huse med jord steg til 16 og de jordløse huses antal til 8, hvoraf ét fungerede som bomhus ved Roskildevejen. I løbet af 1800-tallet udvikler Baldersbrønde sig. Der åbner en skole (1857), en mølle (1889). en købmand (1891). I 1890'erne ligger der et andelsmejeri nord for grønningen. Der er tillige karetmager, træskomand, slagter, tækkemand og hjulmand. I dag er Baldersbrønde ligesom Kallerup blevet opslugt af stationsbyen Hedehusene, og de fleste gamle gårde er væk og erstattet af parcelhuse. Den gamle skole fra 1857 er bevaret og er mest kendt som bolig for Vestegnens store malere - først L.A. Ring (i 1901-1914), og dernæst for Ludvig Find (i 1914-1945). Foran skolen har nogen bekostet opførelsen af Baldersbrønd - der ifølge sagnet aldrig skulle løbe tør.

Andre historier