Generalforsamling i Turistforening d. 30 marts kl. 17

Udigvet 09.02.2023 

Generalforsamling 2023 i Høje-Taastrup Turistforening 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Høje-Taastrup Turistforening. 

Generalforsamlingen afholdes på Thon Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastru

 

torsdag d. 30. marts 2023 kl. 17.00.

 

Generalforsamlingen indledes med et foredrag fra Else Trier.

Else Trier, der er cand. mag. i dansk og historie, er kendt i Taastrup og har bl.a. skrev bogen "Høje Taastrup Kommune i fortid og nutid", samt en række Historiske Byvandringer og Historiske Skattejagter for landsbyerne i kommunen.

Dagsorden til generalforsamling

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Regnskab 2022
  4. Indkommende forslag
  5. Det kommende års aktiviteter
  6. Budget 2023, samt kontingentfastsættelse
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af en revisor
  10. Eventuelt

 

./. Vedrørende pkt. 3 og 6, er Årsregnskabet 2022 og Budgetforslag 2023 vedlagt indkaldelsen.

Regnskabet er godkendt af revisionen.

 

Vedrørende pkt. 6, er kontingentet for 2022: kr. 100,- for personer, kr. 250,- for foreningerne og kr. 500,- for virksomheder, alle eks. moms. Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent i 2023.

 

Vedrørende pkt. 7, skal det bemærkes, at de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år, og at genvalg kan finde sted.

Bjarne Kogsbøll, Claudio Pannicelli og Erik Jakobsen blev valgt i 2022

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2023 er: Henning Larsen, Flemming Jørgensen og Lars Spatzek. Det indstilles, at alle 3 vælges til bestyrelsen.
Høje-Taastrup Kommunens repræsentant i bestyrelse er : Poul Knopp

Vedrørende pkt. 8, er Laurids Christensen på valg i 2023 som suppleant.
Det indstilles at Laurids Christensen vælges som suppleant.

 

Vedrørende pkt. 9, indstilles at Svend Arne Pedersen vælges fortsat som revisor.

 

Forslag skal, for at blive behandlet under pkt. 4 på den ordinære generalforsamling, være formanden i hænde
senest:                                         torsdag d. 16. marts 2023.

Forslag kan sendes skriftligt til formanden Bjarne Kogsbøll på E-mail: bkl@post.tele.dk eller sendes med almindelig post til Høje-Taastrup Turistforening, c/o HTK Rådhusstrædet 1, 2630 Taastrup. 

 

Vi glæder os til at se mange medlemmer til Generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne


Bjarne Kogsbøll /

Formand            Claudio Pannicelli
                         Sekretær