Generalforsamling i Turistforening d. 18.3 kl. 17

Udigvet 17.02.2020 

Generalforsamling 2020 i Høje-Taastrup Turistforening 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Høje-Taastrup Turistforening. 

Generalforsamlingen afholdes på Quality Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup 

onsdag d. 18. marts 2020  kl. 17.00. 

Generalforsamlingen indledes med et foredrag af Lillan Foged, som er den ene af to lejrchefer og øverste leder for den frivillige organisation, der står bag Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland.
Lillan fortælle om lejren, ønsket om at samarbejde og inddrage lokale erhvervsdrivende, foreninger og børn og unge, som ikke har erfaring med spejderbevægelsen.

Dagsorden til generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Regnskab 2019
  4. Indkommende forslag
  5. Det kommende års aktiviteter
  6. Budget 2020, samt kontingentfastsættelse
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af en revisor
  10. Eventuelt

./. Vedrørende pkt. 3 og 6, er Årsregnskabet 2019 og Budgetforslag 2020 vedlagt indkaldelsen.

Regnskabet er godkendt af revisionen.

Vedrørende pkt. 6, er kontingentet for 2019: kr. 100,- for personer, kr. 250,- for foreningerne og kr. 500,- for virksomheder, alle eks. moms. Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent i 2020.

Vedrørende pkt. 7, skal det bemærkes, at de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år, og at genvalg kan finde sted.
Poul Neergård, Henning Larsen, Flemming Jørgensen og Lars Spatzek blev valgt i 2019.

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2020 er: Bjarne Kogsbøll, Claudio Pannicelli, Erik Jakobsen, Torben Rasmussen og
Ghazal Jafari.  Det indstilles, at alle 5 vælges til bestyrelsen.
Høje-Taastrup Kommunens repræsentant i bestyrelse er fortsat: Anders Christensen..

Vedrørende pkt. 8, er Laurids Christensen på valg i 2020 som suppleant.
Det indstilles at Laurids Christensen vælges som suppleant.

Vedrørende pkt. 9, indstilles at Svend Arne Pedersen vælges fortsat som revisor.

Forslag skal, for at blive behandlet under pkt. 4 på den ordinære generalforsamling, være formanden i hænde
senest torsdag d. 4. marts 2020.

Forslag kan sendes skriftligt til formanden Bjarne Kogsbøll på E-mail: bkl@post.tele.dk eller sendes med almindelig post til Høje-Taastrup Turistforening jf. adressen.

Vi glæder os til at se mange medlemmer til Generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne


Bjarne Kogsbøll /

Formand            Claudio Pannicelli
                         Sekretær