Generalforsamling i Turistforening d. 14 marts kl. 17

Udigvet 15.02.2024 

Generalforsamling 2024 i Høje-Taastrup Turistforening 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Høje-Taastrup Turistforening. 

Generalforsamlingen afholdes på Medborgerhuset, Taastrup Hovedgaden 71, 2630 Taastrup

 

torsdag d. 14. marts 2024 kl. 17.00.

 

Generalforsamlingen indledes med et foredrag fra Else Trier.

Else Trier, der er cand. mag. i dansk og historie, er kendt i Taastrup og har bl.a. skrev bogen "Høje Taastrup Kommune i fortid og nutid", som er under ajourføring.

 

Dagsorden til generalforsamling

Generalforsamling 2024 i Høje-Taastrup Turistforening 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Høje-Taastrup Turistforening. 
Generalforsamlingen afholdes på Medborgerhuset, Suiten, Taastrup Hovedgaden 71, 2630 Taastrup 

torsdag d. 14. marts 2024 kl. 17.00. 

Generalforsamlingen indledes med et foredrag fra Else Trier.
Else Trier, der er cand.mag. i dansk og historie, er kendt i Taastrup og har bl.a. skrev bogen "Høje Taastrup Kommune i fortid og nutid", som er under ajourføring.

Dagsorden til generalforsamling 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Regnskab 2023
  4. Indkommende forslag
  5. Det kommende års aktiviteter
  6. Budget 2024, samt kontingentfastsættelse
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af en revisor
  10. Eventuelt 

./. Vedrørende pkt. 3 og 6, vil Årsregnskabet 2023 og Budgetforslag 2024 blive eftersendt inden generalforsamlingen.

Regnskabet vil være godkendt af revisionen. 

Vedrørende pkt. 6, er kontingentet for 2023: kr. 100,- for personer, kr. 250,- for foreningerne og kr. 500,- for virksomheder, alle eks. moms.
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent i 2024. 

Vedrørende pkt. 7, skal det bemærkes, at de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert andet år, og at genvalg kan finde sted.

Henning Larsen, og Lars Spatzek blev valgt i 2023

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2024 er: Bjarne Kogsbøll, Claudio Pannicelli, Peter Nygaard og Erik Jakobsen

Det indstilles, at alle 4 vælges til bestyrelsen.

Høje-Taastrup Kommunens repræsentant i bestyrelse er: Poul Knopp

Vedrørende pkt. 8, er Laurids Christensen valgt i 2023 som suppleant.

Vedrørende pkt. 9, indstilles at Svend Arne Pedersen vælges fortsat som revisor. 

Forslag skal, for at blive behandlet under pkt. 4 på den ordinære generalforsamling, være formanden i hænde
senest:          

                               torsdag d. 29. februar 2024.

Forslag kan sendes skriftligt til formanden Bjarne Kogsbøll på E-mail: bkl@post.tele.dk eller sendes med almindelig post til Høje-Taastrup Turistforening jf. adressen. 

Vi glæder os til at se mange medlemmer til Generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne

Bjarne Kogsbøll /
Formand            Claudio Pannicelli
                         Sekretær