AutoCamper pladser ved Høje-Taastrup Station
13.03.2019

AutoCamper kan nu parkere ved Høje-Taastrup Station på det viste areal ved Handikaphuset.
AutoCamper kan parkere på lastbilholdepladserne, hvis der er ledige pladser.
Fra pladsen er der stiforbindelse til Stationen