Natur

Høje-Taastrup Kommune rummer flere større naturområder:

Vestskoven, Porsemosen,Hedeland, Hakkemosen og St. Vejleå med Vallensbæk Mose.

Naturområderne er alle sammen offentligt tilgængelige og udgør den perfekte ramme for gå- eller løbeturen eller

en dag i det fri med picnickurven under armen.

 sø og natursø og jandskab

Se mere på efterfølgende naturområder i kommunen.

Hedeland

er et skønt 15 km2 stort fritids- og naturområde til både en skovtur med picnickurv og til cykleture, udendørs idræt og lege m.v.

Desuden byder området på en række anlæg til særlige fritidsaktiviteter – fra golf til skibakke.

Se mere på:

http://www.hedeland.dk/

Hedelands Veteranbane

En udflugt til Hedeland – hvad enten der skal dystes i det grønne eller blot hygges på en picnic-tur – kan ske

med veteranbane.

Foreningen bag Hedelands Veteranbane tilbyder ture med både damp og motorlokomotiver som trækkraft.

Turen går fra Hedehusgården ved Hovedgaden ud i Hedelands særlige natur- og fritidslandskab.

Se mere på:

http://www.ibk.dk/ 

Vestskoven

Vestskoven er skabt efter en folketingsbeslutning i 1967 om at skabe et rekreativt område på Vestegnen.

I dag fremstår Vestskoven som en velvoksen og spændende skov med et varieret landskab, der både rummer skov,

sletter, kunstige bakkelandskaber, søer og mange stier og veje. 

Vestskoven ligger i Høje-Taastrup Kommunes nordøstlige hjørne, og en tur hertil kombineres fx fint med et besøg

på museet Kroppedal uden for Vridsløsemagle. Vestskoven er rigt udstyret med stier, og der findes stikort fra

Statsskovvæsenet, som kan hjælpe den besøgende på vej.

Se mere på:

http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/Vestskoven.htm

Vallensbæk Mose

Vallensbæk Mose er et rekreativt område på 50 hektar – heraf ca. 30 hektar søer.

I Vallensbæk Mose kan man sejle i kano, fiske, ride eller gå ture i smukke rekreative omgivelser.

Velanlagte stier og skiltning gør det nemt at færdes – så tag bare picnickurven med.

Se mere på:

 http://www.vallensbaekmose.dk/  

Porsemose (Sengeløse Mose)

Den egentlige Porsemose er på lidt over 100 hektar, og det er den største, uspolerede mose mellem København og Roskilde.

Den sydlige halvdel ligger i Høje-Taastrup, den nordlige i Ledøje-Smørum. De sydøstlige ca. 10 hektar hører til Vestskoven.

 Se mere på:

http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=15140&ForumID=6

St. Vejleådal

Store Vejleådal er et spændende grønt område, der løber næsten nord-syd mellem Høje-Taastrup og Albertslund Kommune.

Den begynder i Porsemosen øst for Sengeløse og løber ud i Køge Bugt Strandpark.

Store Vejleådal ligger hen som eng og mose. Levende hegn og smålunde vokser hist og her.

På engarealerne ses flere steder græssende kvæg i sommerhalvåret. Her er rigt fugle- og planteliv, med mange stier.

Se mere på:

http://www.naturnet.dk/index.asp?page=/geologi/vis_geologi.asp?GeologiID=159

Hakkemosen

Hakkemosen er et 50 hektar stort naturområde, der ejes af Høje-Taastrup Kommune.

Hakkemosen er dannet omkring den gamle lergrav efter Hakkemose Teglværk.

Se mere på:

 http://www.htk.dk/Fritid_og_Kultur/Natur_udeliv_ny/Naturomraader/Hakkemosen.aspx