Klik for zoom

Ved Hedehusene Station

Området i 1918. Tunnelen er ved at blive anlagt. På billedet ses både den første station (1947-1917) og den nye station fra 1917. Til venstre ses Hedehus Kro med rejsestald.
(Else Trier)