Vadsby

Navnet Vadsby kommer fra ordet "Vats" der betyder vadested og "By" der betyder bebyggelse. Der har næppe været kontinuerligbeboelser fra brønzealderen til middelalderen. Første gang man støder på navnet Vadsby i de skriftelige kilder, er i 1335,hvor landsbyen er optegnet som Vatzby.
I 1600 tallet er Vadsby en mindre landsby med otte gårde og fem jordløse huse, og fæstebønder driver landsbymarken i to-vangsbrug.
I 1836 tæller Vadsby hele fjorten huse, med væver,skrædder, skomager, smed og hjulmager.
En skole blev også åbnet i Valbystræde7 (nedrevet i dag), men flytter igen i 1904.
I den senere tid skifter landsbyen karakter med åbning af grusgrav, og opførelse af villaer og småindustri.
(fra Else Trier)