Bøghs Købmand

På billedet fra 1950'rne ses kornsiloen på gården.
I dag er siloen nedrevet.
(Else Trier)