Blåkildegård i Taastrup

Luftfoto af Blåkildegård område fra 1950. T.h. luftfoto af samme oråde i1992. Nederste en rekonstruktion af Taastrup Valby agerstykker i 1682, og et fotografi af Blåkildegård i 1950, som i dag rummer Byhistorisk Samling og Arkiv.
(Lokalhistorisk Arkiv og Else Trier)