Baldersbrønde

Baldersbrønde ved gadekær.
Til venstre, anno 1907, til højere i dag. I baggrunden til højre ses sprøjtehuset og til længere til venstre kalkmandens hus.

(Et gadekær er et naturlig eller kunstigt anlagt vandområde. Som regel ligger det midt i landsbyens oprindelige bebyggelse, og ofte har det kun æstetisk og ikke længere nogen praktisk betydning. Tidligere opfyldte gadekæret to vigtige behov, nemlig som vandingssted for landsbyens kreaturer og som vandreservoir i forbindelse med brandslukning. Deraf navnet "branddam")
(Fra Else Trier)