Fortællinger

Kong Chr. IX ligtog
Vestegnens Kandidater
Mindesten for Taastrup stationsby
Refdalsgården i Sengeløse
Sengeløse Brugsforening
100 års Grundlovsdag
Sengeløse Kirke og klokkerhuset
Sengeløse ved Gadekæret
Sengeløse Motormølle
Sengeløse skole, Klassebillede
Sengeløse kirke og motormøllen
Postkort fra Sengeløse
Hedeland ved golfbanen i 1979
Tipvognstog krudser Hovedvej 1
Hedeland og Dyrehaven
ESSO på Køgevej
Avisomtaler om Hedeland
Reklamer fra Vejviser 1946
Høje-Taastrup Sogneraad 1946
Vejviser fra 1946
Protester mod Storcenter
Kunst i Høje Taastrup Banegård
Hedeland skibakken
Hedehusene Hovedgaden 1950
Ansgarkirken i Hedehusene
Gymnaster på Afholdshotel
Roskilde Landbobank
Hedehusene Skole
Ved Hedehusene Station
Grusgrav- og skærvefabrik
Guldsmede i Hedehusene
Hedehusene station
Nordre Hedehuskro
Hedehusene 1847
Hedehusene Stationsby
Grønhøjgård i Taastrup
Lindebo i Taastrup
Stationsby Taastrup
Bøghs Købmand
Konfektionsfabrikken Hugo Dorph
Børnehjælpsdag i Taastrup
Køgevej 95
Jernbanehotellet
Fugleskydning
Hugo Dorphs konfektionsfabrik
Taastrup Station
Køgevej 58
Hjørnet af Valbyvej og Køgevej
Taastrup Stationsby 1908
Taastrup Realskole
Taastrup Borgerskole
Taastrup Nykirke
Taastrup Stationsby
Jernbanen i stationsbyerne
Gamle Bakkegård i Klovtofte
Klovtofte efter Udskiftningen
Klovtofte før Udskiftning
Klovtofte Teglværk
Lykkesdal i Taastrup Valby
Valby Møllegård
Taastrup Valby efter udskiftning
Taastrup Valby før udskiftning
Kragehave efter udskiftning
Engbjerggård i Kragehave
Udskiftning i Kragehave
Forbrugsforening i Høje Taastrup
Bolettes Brudefærd
Høje Taastrup 1786
Høje Taastrup udskiftning
Høje Taastrup landsby
Høje Taastrup landsby
Kirkebakkegård i Høje Taastrup
Reeslev præstegård
Reeslev By's jorder
Malerier fra Reerslev
Folkedansere fra Reerslev
Reerslev præstegård
Reerslev forskole
Reerslev Brugsforening
Stærkindevej i Reerslev
Stendyssegård i Reerslev
Selvbinder i Reerslev
Partier af Marievej
Jernbanealle set fra banen
Tegning af Høje Taastrup
Høje Taastrup Kirke
Sengeløse Gymnastikforening
Brugsen ved Lippert Hotel
PMU på studietur
Vejsyn anno 1974
Folder om Hedeland 1984
Hedeland omtale
Hedeland udvikles
Veteranbanen i Hedeland
Vinmarker i Hedeland
Sydlig del af Reeslev
Tjørnhøjmøllen i Stærkende
Del af Stærkende og Tjørnhøjmølle
Parti af Stærkende
Balderslund 1807
Baldersbrønde i 1778/1788
Baldersbrønde 1807
Baldershøje
Taastrup Apotek
Kallerupgård udskiftet i 1800
Kallerupgård
Kallerup i 1799
Rugbjerggård i Reeslev
Folkedansere i Reeslev
Reeslev fjerde Skole
Gårdmejeri foran Lundhøjgård…
Reeslev tredje Skole
Reeslev ved udskiftingerne
Reeslev omkring år 1800
Stendyssegård i Reeslev
Kalkmalerier i Reeslev Kirke
Horsevang i Marbjerg
Marbjerg ved Udskiftning
Marbjerg ved Udskiftning
Møllevej i Fløng
Fløng Mølle
Fløng Byvej
Fløng ved Udskiftning
Fløng Skole
Fløng landsby i 1680
Soderup ved det gamle Bystævne
Soderup efter udskiftning
Soderup landsby
Soderup
Vadsby Bygade
Vadsby udskiftet i 1787
Vadsby Landsby
Køgevej ved Høje Taastrupvej
Forstædernes Bank 1960
Købmand på Køgevej 46
Krisebørnehaven 1954
Sengeløse Brugs
Sengeløse byvåben 1972
Vasekilde Mejeri
Sengeløse fra luften
Sengeløse skole 1834-1925
Skovkildegård i Vridsløsemagle
Vridsøsemagle fra før 1781
Vridsløsemagle
Borgmester Flemming Jensen
Køgevej 93 - 97
Kommune sammenlægninger
S-tog til Taastrup
Sabotage i Hedehusene
Mindesten i Kragehave
Tanks i Hedehusene
Det andet Rådhus
Soldater på Frøgård i Høje…
Landmand ved Høje Taastrup Kirke
Roskildevej og Kongevej
Legathuset
Arkeologi ved Vesterby
Køgevej 36 og Taastrup Nykirke
Partier fra Vadsby
Fløng Skole
Købmand i Fløng
Fløng Møllegård
Fløng Kirke
Fløng
Lindegård i Baldersbrønde
Motiv fra Baldersbrønde
Hedehus Teglværket
Reerslevvej og Trappeløbet
Valbyhuset i Taastrup Valby
Byggemodning af i Tofterne
Byggemodning af Charlottegård
Axeltorv
Køgevej
Køgevej 56-60, Taastrup
Køgevej 58 - 70
Lipperts Hotel
Jernbanebomme i Taastrup
Taastrup Station
Taastrup Gas- og Vandværk
John F. Hansens købmandsgård
Blåkildegård i Taastrup
Høje Taastrup landsby
G.I. kort 1968
Chr. Nielsen, Hedehusene
Afholdshotel i Hedehusene
Hedehusene Brugsforening
Fang Bolden
Barber Laurids i Hedehusene
Hedehuskro
Jernbanebomme i Hedehusene
Grusgrav- og Skærvefabrik
Københavnsvej ved Fløngvej,…
A/S SANO's EXPANKO fabrik
Reeslev Hovedskolen
Reesslev Brugsforening
Thorshammer
Tærskeværk i Stærkende
Hedehus kro
Maglehøj Mølle
Modelbane i Hedeland
Sydlige del af Taastrup
Baldersbrønde
Spencom i Hedehusene
Bagsiden af Køgevei
Indvielse af Snubbekorsskoven…
Hovedgaden i Hedehusene
Brønden i Baldersbrønde
Højgård og Rugkærgård
A/S H. Jessen
Kong Christian d. IX ligtog
Sabotage
Hedehusene station
Taastrup Station
Taastrup Teglværket
Kort af Vridsløsemagle (Udsnit)
Haveland (Gård) i Vridsløsemagle
Vridsløsemagle skole
Skovkildegård i Vridsløsemagle
Motiv fra Vridsløsemagle
Sognerådet 1917-1921
Forstædernes Bank i Taastrup
Forretninger ved Taastrup Nykirke
SFO på Grønhøjskolen nedbrænder
Indvielse af Hedeland
Cyklende Vejsyn 1976
Kommunalbestyrelsen anno 1974
Forbilledet til Høje Taastrup…
Høstarbejdere med selvbindere
Tog fra København
Partier fra Høje Taastrup
Baldersbrønde Skole
Køgevej ved Taastrup Nykro om…
Valbyvej ved Køgevej
Køgevej ved Jernbane Alle.
Postkort fra Reeslev
Valby Møllegård og Møllen
Kirkevej
Taastrup Nykro
Gasværksvej ved Køgevej
Marievej
Selsmosegård
Taastrup Motormølle
Køgevej 81
Køgevej ved stationen
Køgevej ved Taastrup Nykro
Jessen på Køgevej
Taastrup Nykirke
Sloths Mejeri
Reeslev Kirke
Cathrineberg
Taastrup Nykro
Taastrup første Banegård
Selsmose
Gjæstgivergård i Hedehusene
Ved Hedehusene kro
Hedehusene, Hovedgaden
Sengeløse Centralskole
Sengeløse
Bellis
Brugsforening
Grammofonist fra Baldersbrønde
De Gamles Hjem
Byrådet 2006 - 2010
Byrådet 2010 - 2014
Brødrene Olsen
Lykkensgave
Lykkensgave
Byrådet 1998 - 2002
Byrådet 2002 - 2006
Lykkensgave
Byrådet 1970 - 1974
Byrådet 1966 - 1970
Maglehøjgård i Marbjerg
Baldersbrønde Mølle
Forskole i Reeslev
Taastrup stationsbygning
Taastrup Realskole
En kludesamler
Taastrup Gasværket
Kong Frederik d. IX er død
Sengeløse
Kaffesurrogat "Danmark"
Fabrikken Bambola
Køgevej
Teknisk Skole
Kunstgruppen Kimingen
Kransenedlæggelse i Kragehave
Hedeland
Hedeland
Forpladsen til den nye Taastrup…
Ny Forstædernes Bank
Fotograf Åsmul
Bøghs Forretning
Mestersalon
Høje Taastrup landsby
Høje Taastrup landsby
Høje Taastrup Kirke
Høje Taastrup Kirke
Høje Taastrup
Reeslev
Sengeløse
Hedehusene ved kroen
Hedehusene
Vridsløsemagle
Borgmester kæde
Sengeløse, Solbakken
Parti af Køgevej ved Valbyvej
Forretninger ved Taastrup Nykirke
Høje Taastrup
Reeslev
Hunecks Minde
H. Jessen
Postkontoret
Køgevej i Taastrup
Taastrup Gas- og Vandværk
Taastrup Valby
Hovedlandevej i Hedehusene
Klovtofte
Baldersbrønde
Fløng
Soderup
Soderup
Vridsløsemagle
Reeslev
Baldersbrønde
Tyske soldater
Tyske soldater
Modstandfolk
Modstandfolk i Hedehusene
Rutebil
Hakkemose Teglværket
Kloftoftekrydset
Biler på Køgevej
Axeltorv
Reeslev Sogneråd
Højgård og Rugkærgård
Automobilselskab
Taastrup Nykro
Magasin du Nord i Taastrup
Sognerådet
Taastrup 1. station
Forskolen i Høje Taastrup
Hjørnet bageriet
Taastrups oprindelse
Køgevej 73-79
Brolægning af Køgevej
Taastrup Realskole
Taastrup Station
Taastrup 1' station
Valbyvej ved Køgevej
Guldbryllup
Taastrup Nykro opr.
Stationscenter
Køgevej syd for Taastrup Nykro
Sengeløse indlemmes
Taastrup Nykro
Taastrup Nykirke
Luftfoto 1976
Valbyvej
City 2
Taastrup Vandtårn
Hakkemose Teglværket
Fugleskydning

Indsend din egen historie

Indsend din fortælling

Har du din egen historie at fortælle, enten i video, billeder eller tekst? Upload dine billeder, indsæt din YouTube-video, eller skriv den -og så lægger vi den op på siden! Vi har gjort det let for dig: du skal bare klikke på knappen til højre for at komme i gang.