Fortællinger

Skolerne i begyndelsen
Skolen som institution skal efter reformationen ligesom fattigvæsnet håndteres på en ny måde. 1 Kirkeordinansen af 1537 står der, at børn på landet i fremtiden skal undervises…
De fjorten landsbyer
Ligesom tidligere bor bønder og husmænd tæt sammen, men modsat tidligere ligger de fjorten landsbyer i kommunens område nu fast. Landsbyernes størrelse varierer dog, ligesom bopladserne…
Realskolens 100 års jubileum
I forbindelse med skolens jubileum 1905 -2005 blev der udgivet følgende Årsberetning: (Klik her for at læse pdf)
Vadsby
Navnet Vadsby kommer fra ordet "Vats" der betyder vadested og "By" der betyder bebyggelse. Der har næppe været kontinuerligbeboelser fra brønzealderen til middelalderen.…
G. I. Landkort
Geodætisk Institut kort over kommunen anno 1898. (fra Lokalhistorisk Arkiv)
Kallerupstenen
Kallerupstenen er en runesten fra ca. år 825. På stenen står (oversat): Hornbores, Svides Ætlings,sten. Stenen står i dag ved Ansgarkirken i Hedehusene. (fra Else Trier)
Brønzealderhøje
På kortet ses 18 velbevaret brønzealderhøje indtegnet med navn. Tidliger var der over 80. Brønzealderhøjen er ligesom dysserne gode vejvisere for, hvor folk boede ca. 1800 år…
Fjorten Landsbyer
Fjorten landsbyer og et gods har siden middelalderen ligget i kommunen. Landsbyerne ses på kortet (fra ca. 1900). De er følgende: Vridsløsemagle, Sengeløse, Vadsby, Soderup, Fløng,…
Roskildevej i 1200 tallet
Ikke kun lokale veje, men også gennemgående veje kommer, efter Kobenhavns fremvækst i slutingen af 1100-tallet, til at præge egnen, selv om den mest almindelige samfærdsel gennem…
Taastrup Valby
Taastrup Valby landsby før udskiftning. Der ligger 11 gårde omkring forten, mens møllen ligger udenfor landsbyen. Alle landsbymarkens åse har navn, og mange navne genfindes i dag…
Stenalderdysse ved Baldersbrønde
Tegning fra C. Bertrams (1758) der viser en af dysserne ved Baldersbrønde. Øverst vestsiden, nederst nordsiden. Overliggeren hviler på fire sten. Til højere en løs skitse af C.…
Baldersbrønde
Baldersbrønde er endnu en af de gamle landsbyer i Høje-Taastrup kommune, som var beboet i stenalderen. Navnet består af tre led: mandsnavnet "Balli", "torp"…
Sengeløse
Navnet Sengeløse er sammensat af ordene "Sæing", der betyder "beboer ved søen" og "løse", der betyder "en græsgang". Sengeløse betyder…
Vridsløsemagle
Vridsløsemagle ligger i Sengeløse sogn. Navnet er sammensat af 3 ord Writh, der betyder en bøjning i terrænet, løse, der betyder en græsgang og magle, der betyder stor. Vridsløsemagle…
Taastrup Valby
Taastrup Valby er svær at få øje på når man kommer til Taastrup. Landsbyen er blevet helt opslugt af stationsbyen. Oprindeligt hed den Valby, det kommer af "Wal", der…
Stærkende
Stærkende er den sydligste landsby i kommunen. Navnet består af to led, nemlig ordene "stærk" og "inge". Stærkende betyder "Stedet for de stærke beboere".…
Soderup
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; ; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8pt; mso-bidi-font-family:…
Marbjerg
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; ; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8pt; mso-bidi-font-family:…
Kragehave
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; ; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8pt; mso-bidi-font-family:…
Klovtofte
Trods sin mindre størrelse er Klovtofte lige så gammel som de andre landsbyer. I 1346 er navnet skrevet som Klønætoftæ og i 1391 som Klofuetofte. Navnet kommer af "klof",…
Kallerup
Navnet Kallerup er sammensat af mandsnavnet "Kalli" og endelsen "torp", og betyder således Kallis Udflytterby. Der er fundet tegn på, at der har boet folk helt…
Høje Taastrup
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; ; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 10pt; mso-bidi-font-family:…
Fløng
Fløng landsby har givet navn til sognet, som består af tre landsbyer Fløng, Marbjerg og Soderup. Fløng er den ældste af disse tre og den eneste, der tidligt fik kirke og skole.…
Reeslev
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: normal; ; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; font-size: 8pt; mso-bidi-font-family:…
Stationsbyen Taastrup
Taastrup Station set fra banesiden med personale og forstander, 1888. ”Nu er man kommet til provinsen” har man tit hørt Taastrup omtalt, sådan lige i forbifarten. Hvad ligger…
Stationsbyen Høje Taastrup
"Lynet" holder ved Høje-Taastrup Station, 1986 Taastrup og Hedehusene blev grundlagt, da jernbanen kom til området i 1847. De to byer har udviklet sig efter behov som handels-,…
Hedehusene Stationsby
Luftfoto af den sydlige del af Hedehusene med Hedehushallen i forgrunden, Spæncom, Hedehus Teglværket, husene omkring Reerslevvej samt Rockwool med rygende skorstene i baggrunden,…
Vandtårnet i Taastrup
Vandtårnet i Taastrup Rundt omkring i Danmark ser man ved mange bymæssige bebyggelser et middelalderlignende højt fritstående tårn, som regel opført i røde teglsten, og tårnene…
Byudvikling
Byudvikling af Høje Taastrup kommunen. Her 3 vigtige direktiver fra Ministerierne

Indsend din egen historie

Indsend din fortælling

Har du din egen historie at fortælle, enten i video, billeder eller tekst? Upload dine billeder, indsæt din YouTube-video, eller skriv den -og så lægger vi den op på siden! Vi har gjort det let for dig: du skal bare klikke på knappen til højre for at komme i gang.